Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny, czyli ochrona Twoich danych na najwyższym poziomie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. prosimy o zapoznanie się z poniższymi zagadnieniami.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych jest  CK Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul.  Różana 36 lok. 188, 02- 569, NIP 5213880358, REGON 38469926400000, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000810336,  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

W jakich celach i na jakiej podstawie przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe CK Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. przetwarza w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy); 
 2. kontaktu w sprawie łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 b RODO –wykonanie umowy); 
 3. obsługi Twoich zapytań i skarg, w tym rozwiązywania problemów technicznych (art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych); 
 4. dokonywania rozliczeń (art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych); 
 5. analiz i badań sposobu korzystania przez Ciebie z usług świadczonych przez CK Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes); 
 6. prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes); 
 7. w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 a RODO – wyrażenie zgody). 

Jakie dane zbieramy?

Na naszej stronie internetowej zbieramy takie dane jak:

  1. Pliki cookies – nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej; 
  2. Imię – przy wypełnianiu formularza kontaktowego będziesz proszony o podanie swojego imienia, tak abyśmy mieli możliwość kontaktu z Tobą; 
  3. E-mail – poprzez adres e-mail kontaktujemy się z Tobą i przesyłamy informacje zwrotne na Twoje zapytania; 

 

Komu przekazujemy Twoje dane?

Twoje dane pozyskane za pośrednictwem strony internetowej www.jednosci47.pl przekazujemy:

   1. Podmiotom przetwarzającym, tj. firmom, z którymi współpracujemy i które przetwarzają dane na nasze żądanie. 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej – wszystkie firmy, z którymi współpracujemy mają siedzibę na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ile czasu przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane pozyskane za pośrednictwem strony internetowej  przechowujemy 6 pełnych lat, licząc końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił kontakt.

Jakie masz prawa?

Twoje prawa to:

   1. prawo dostępu do treści swoich danych; 
   2. prawo do sprostowania danych; 
   3. prawo do usunięcia danych; 
   4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
   5. prawo do przenoszenia danych; 
   6. prawo wniesienia sprzeciwu; 
   7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
   8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie, w którym uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Twojej osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

Czy musisz podawać dane?

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w przypadku kiedy chce Tobą przesłać nam formularz kontaktowy oraz abyśmy się mogli z Tobą skontaktować z informacją zwrotną.

Automatyczne podejmowanie decyzji

Twoje dane, które pozostawiłeś na naszej stronie internetowej nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.